INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego  Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej ( w naszej sytuacji i przy zachowaniu norm MEN,...

PORADNIK PSYCHOLOGA – ZACHOWANIA AGRESYWNE

Czym jest agresja? Rozwój zachowań agresywnych u dziecka. W okresie niemowlęctwa każdy z rodziców ma możliwość zaobserwować rozwój uczucia gniewu u swojego dziecka. Zazwyczaj dziecko w takiej sytuacji napina mięśnie rąk i nóg,  pragnie się wyswobodzić, czerwienieje,...

PSYCHOLOG – INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że w okresie zdalnego nauczania pani psycholog wyraziła zgodę na udostępnienie swojego prywatnego nr telefonu rodzicom, których dzieci uczęszczają do Miejskiego Przedszkola nr 14 w Puławach w celu odbycia telefonicznej konsultacji z psychologiem. W razie...