Rekrutacja uzupełniająca

Rodzice, których dzieci brały udział w rekrutacji uzupełniającej, proszeni są o sprawdzenie na liście w przedszkolu, czy ich dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola. W przypadku zakwalifikowania się dziecka do przedszkola, należy do dnia 26 czerwca 2020r....