Kadra

Pracownicy pedagogiczni

mgr Małgorzata Ciupa – dyrektor

mgr Marzanna Stateczna

mgr Małgorzata Siuta

mgr Joanna Turak

mgr Agnieszka Janicka

mgr Ewa Kopeć

mgr Marta Matras

mgr Grażyna Kowalczyk

mgr Elżbieta Wasiak

mgr Kinga Wójcik

Pracownik administracyjny

mgr Elżbieta Szczechula – referent

Pracownicy niepedagogiczni

Ewa Nikoniuk – pomoc nauczyciela

Marzena Urbanek – pomoc nauczyciela

Krystyna Matraszek – woźna oddziałowa

Danuta Kosmala – woźna oddziałowa

Justyna Mizio – woźna oddziałowa

Magdalena Białek – woźna oddziałowa

Elżbieta Strzelecka – woźna oddziałowa

Renata Bartnik – kucharka

Grażyna Osiak – kucharka

Anna Malinowska – kucharka

Jerzy Wyczółkowski – pracownik gospodarczy