Polityka prywatności

Polityka prywatności

Miejskie Przedszkole nr 14 w Puławach  szanuje prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wprowadza odpowiednie zabezpieczenia oraz stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych/RODO).

Dane osobowe

Zdecydowana większość treści i usług udostępnianych za pośrednictwem serwisu www.mp14.um.pulawy.pl jest dostępna bez konieczności rejestracji oraz podawania danych osobowych. W trakcie korzystania z serwisu dochodzi natomiast do gromadzenia danych, takich jak IP komputera użytkownika. Wszelkie dane gromadzone w związku z korzystaniem z serwisu przetwarzane są na podstawie umowy zawieranej z administratorem serwisu.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu jest Miejskie Przedszkole Nr 14 w Puławach z siedzibą przy ul. Kołłątaja 14, 24-100 Puławy.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek w niektórych sytuacjach konieczne do realizacji celu przetwarzania. Użytkownicy serwisu mają prawo do dostępu do danych, ich zmiany, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności, gdy ustała podstawa przetwarzania danych, przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na przetwarzanie danych – wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania i usunięcie danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, na podstawie której ich dane osobowe są wykorzystywane przez serwis w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

Dane osobowe, które użytkownik przekazał administratorowi za pośrednictwem serwisu są wykorzystywane wyłącznie w okresie, kiedy jest to niezbędne. Oznacza to, że Miejskie Przedszkole nr 14 w Puławach wykorzystuje dane osobowe użytkowników serwisu do momentu realizacji celu, w jakim dane te zostały zgromadzone lub do czasu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzane są na jej podstawie, a po tym czasie do celów archiwalnych, statystycznych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z usługą, która wymagała od użytkownika podania jego danych. Niepodanie danych, wniesienie prośby o ich usunięcie lub zaprzestanie dalszego przetwarzania może się w tych przypadkach wiązać z ograniczeniem albo brakiem dostępności niektórych usług.

Jednocześnie Miejskie Przedszkole nr 14 w Puławach pragnie zapewnić, że o ile nie zostało to wyraźnie wskazane w regulaminie usługi, z której korzysta użytkownik, dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do żadnych innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do dostępu do tych danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników nie będą również poddawane profilowaniu, nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że regulamin usługi wyraźnie przewiduje inaczej.

Administrator danych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych będącą Inspektorem Ochrony Danych w rozumieniu RODO:

Robert Morszczyzna
tel. 609 193 008
e-mail: rodo@cuwpulawy.pl
adres: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83

Pliki cookies

Serwis www.mp14.um.pulawy.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na komputerach, laptopach lub smartfonach, aby m.in. ułatwić korzystanie ze stron www.

Ciasteczka są wykorzystywane przez Miejskie Przedszkole nr 14 w Puławach przede wszystkim w celu: zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, utrzymania sesji w przypadku zalogowanych użytkowników (brak potrzeby logowania na każdej podstronie serwisu), zachowania ustawień użytkownika związanych z wyświetlaniem serwisu, zbierania danych statystycznych i informacji o sposobie korzystania z serwisu, umożliwienia dostarczania treści reklamowych zgodnych z zainteresowaniami użytkowników. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane do celów reklamowych przez dostawców reklam.

Serwis www.mp14.um.pulawy.pl nie wykorzystuje ciasteczek do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych.

Każdy użytkownik może:

  • zrezygnować z reklamowych plików cookies wchodząc na stronę ustawień reklam Google lub Network Advertising Initiative (dla innych zewnętrznych dostawców reklam),
  • zablokować ciasteczka z poziomu przeglądarki internetowej.

Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień może być przyczyną błędnego wyświetlania serwisu.

Szczegółowe informacje o sposobie zarządzania ciasteczkami znajdziesz na stronach internetowych wybranych przeglądarek.