Rekrutacja na rok szkolny 2023/ 2024

DOKUMENT OBRAZ.png

Od 01 03. 2023 r. do 27. 03. 2023 r. trwa rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu.

Rodzice dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, składają wnioski do maksymalnie 3 wybranych przedszkoli ze wskazaniem kolejności najbardziej preferowanych placówek. Przedszkole umieszczone na liście preferencji  na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

Rodzice wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru lub pobierają wniosek  w dowolnym przedszkolu, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola.

Miejskie

Przedszkole nr 14 w Puławach

Powrót na początek strony