O nas

Miejskie Przedszkole nr 14 im. Cz. Janczarskiego w Puławach położone jest w najstarszej dzielnicy Puław – Starej Wsi.  Do placówki można dojść od ul.6-go Sierpnia,  od ul. Pustej  (przez boisko Szkoły Podstawowej nr 10 ) oraz od ul. Kołłątaja i Wiejskiej.  Od 2015r. placówka dysponuje nowoczesnym, monitorowanym placem zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Placówka jest przedszkolem 5-oddziałowym , dla dzieci w wieku 3-6 lat, a w szczególnych przypadkach mogą być również  przyjęte dzieci 2,5 –letnie. Edukacja, opieka i  wychowanie dzieci pod kierunkiem wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej – wszystkie nauczycielki posiadają tytuł zawodowy magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 4 nauczycielki posiadają stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, 5  – nauczyciela mianowanego oraz duże doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Stwarzamy dzieciom ciepłą, domową atmosferę oraz takie warunki, aby mogły doświadczyć tego co dobre, co służy ich rozwojowi, propagujemy uniwersalne wartości moralne i etyczne. Do dyspozycji dzieci jest 5 sal zajęć, sala gimnastyczna, salka rekreacyjna . Oferujemy dzieciom całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, podwieczorek ) przygotowywane codziennie ze świeżych, zdrowych produktów, zgodne z obecnymi wymogami żywieniowymi. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra nauczycieli z dużym doświadczeniem pedagogicznym  oraz personel pomocniczy, dla których priorytetem jest dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

W 1997r. nasze przedszkole otrzymało imię Czesława Janczarskiego – poety, pisarza, przyjaciela dzieci, twórcy Misia Uszatka, którego przygody od lat 50 ubiegłego wieku,  uczą i bawią kolejne pokolenia Polaków. W każdą rocznicę nadania imienia placówce – 19 maja, jesteśmy organizatorami konkursów, przeglądów, prezentacji , spotkań teatralnych, literackich,  sportowych, promujących postać patrona, jego twórczość, a w szczególności  bohatera bajek – Misia Uszatka –  pod wspólną nazwą  – IMIENINY  PRZEDSZKOLA.  Uczestnikami tych spotkań są nasi wychowankowie, rodzice, reprezentacje puławskich przedszkoli , przedstawiciele organu prowadzącego, ośrodków  kultury i innych instytucji  związanych tematycznie z charakterem spotkania.

Od 2008r. jesteśmy jednym ze 160  OPTYMISTYCZNYCH PRZEDSZKOLI w Polsce, realizujących program dla wychowania przedszkolnego autorstwa I. Dzierzgowskiej i  M. Nawrot , którego celem jest w szczególności : rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, zainteresowań i talentów oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dzięki programowi mamy częsty kontakt z przedszkolami  z różnych części naszego kraju.  Nasi wychowankowie , ich rodzice i nauczyciele – uczestniczą w wielu ogólnopolskich konkursach plastycznych, muzycznych , literackich, fotograficznych, itp., a kadra pedagogiczna może wymieniać się swoimi doświadczeniami z koleżankami z całego kraju.

W naszym przedszkolu organizujemy szereg imprez dla dzieci  i członków ich rodzin, wynikających z kalendarza uroczystości przedszkolnych. Są to m.in. Dzień Przedszkolaka, Dzień Optymisty, Dzień Misia, Dzień Babci, Dziadka, Mamy i Taty, Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Jasełka, Bal Karnawałowy, Święto Wiosny,  Dzień Dziecka, uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.

Organizujemy dla dzieci  wycieczki do Janowca, Kazimierza Dolnego, Dęblina, Leonowa- mini ZOO, Trojanowa – Farma iluzji, Lublina – skansen, teatr Andersena, itp.

Dzieci uczestniczą w cyklicznych wystawach i warsztatach plastycznych i teatralnych organizowanych przez POK Dom Chemika i MDK w Puławach, w spektaklach teatralnych profesjonalnych aktorów na dużej scenie Domu Chemika i Kina Sybilla.

Nasi wychowankowie , nauczyciele i rodzice wychowanków uczestniczą w ogólnopolskich i miejskich konkursach różnego typu. Promują i rozwijają  swoje talenty i zainteresowania, zdobywają wiele nagród , wyróżnień i podziękowań

Inspirujemy dzieci, rodziców, nauczycielki z puławskich przedszkoli  oraz osoby z zewnątrz do pisania wierszy na różne tematy, w ramach projektu „Radosna Twórczość”, aby wszystkie osoby uczestniczące w nim , uwierzyły w siebie, że mogą, że chcą i potrafią to zrobić.

Realizujemy zajęcia dydaktyczne oparte na programach: – „Nasze Przedszkole”- program edukacji przedszkolnej  wspomagający rozwój aktywności dzieci – M.Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej;  „OPTYMISTYCZNE  PRZEDSZKOLE” – ogólnopolski  program dla wychowania przedszkolnego, programy własnych nauczycielek – wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne, oraz programy kampanijne, promujące zdrowie, zdrowy styl życia , ekologię,  higienę jamy ustnej, picie wody źródlanej, itp.(„Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Mamo, Tato, wolę wodę”, „Akademia Aquafresh”)

Współpracujemy z rodzicami naszych wychowanków, z  przedszkolami w mieście, w powiecie i w kraju, z ośrodkami kultury w Puławach, ze Szkołami Podstawowymi ( głównie nr 10 i 3), z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z instytucjami dbającymi o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci (Policja, Straż Pożarna, Studium Medyczne, lekarze specjaliści, itp.), z wydziałami; Edukacji i Sportu, Kultury i Spraw Społecznych, Promocji Miasta, Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta  w Puławach i Kuratorium Oświaty w Lublinie, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi.

Miejskie

Przedszkole nr 14 w Puławach

Powrót na początek strony