Nasz patron

„BRONIĆ SIĘ PIĘKNEM, NIKT NIE POTRAFI,

LECZ KIEDY PIĘKNO DO SERCA TRAFI,

GDY W NIM ZAMESZKA, JAK W DOBRYM DOMU,

NIE DA JUŻ KRZYWDY ZROBIĆ NIKOMU…”

Czesław Janczarski: baśń pt. „Niezwykła przygoda kapitana Łukasza w państwie motyli”

 

Czesław Janczarski (2. IX. 1911 – 19. V. 1971) – poeta, liryk, pisarz, redaktor naczelny czasopisma „Miś”, autor opowiadań i wierszy dla dzieci, człowiek, który rozumiał dorosłych i szanował dzieci. W latach 1934 – 1938 studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował na łamach prasy literackiej w 1933r. w latach 1944 – 1946 mieszkał w Kurowie, gdzie urodził się jego syn Jacek Janczarski. Był pracownikiem Stacji Ochrony Roślin w Puławach. Jako pisarz dla dzieci debiutował w 1935r. w czasopiśmie dziecięcym „Słonko” redagowanym przez Janinę  Porazińską. Od 1950r. był członkiem redakcji pism dziecięcych, a od 1957r. do końca swojego życia, był redaktorem naczelnym dwutygodnika dla dzieci „Miś”. Opublikował ponad 90 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych pisanych wierszem i prozą. Był autorem prostych, pisanych z dużą kulturą literacką. W utworach literackich dla dzieci starał się propagować uniwersalne, patriotyczne wartości, takie jak: przywiązanie do ziemi ojczystej i potrzebę znajomości historii, troskę o przyrodę, szacunek do narodowych symbol, pielęgnowanie tradycji narodowych i rodzinnych oraz wzory zachowań w domu, w szkole i w przedszkolu. Troszcząc się  o wysoki poziom artystyczny swych utworów, dbał jednocześnie o ich walory poznawcze i wychowawcze. Potrafił pisać o wszystkim co nas otacza: o smutkach i radościach, o przygodach w domu, w przedszkolu, na wakacjach, o zwykłych, szarych dniach i o cieple domu rodzinnego. Był osobą niezwykłą – uwagę zwracała jego elegancja, poczucie humoru, życzliwość ludziom i ogromny urok osobisty.

Kochał dzieci, jak ktoś najbliższy i dlatego wiedział, jak dla nich pisać. Za swoją twórczość dla dzieci i młodzieży otrzymał szereg nagród. Zmarł na skutek ataku serca, którego doznał podczas spotkania autorskiego z młodzieżą w szkole podstawowej w Siedlcach.

Miejskie

Przedszkole nr 14 w Puławach

Powrót na początek strony