REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - HARMONOGRAM

MP14.png

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

23. 02. 2024 r.-29.02.2024 r.- złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

( deklaracja do pobrania w zakładce dokumenty)

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA

Nabór elektroniczny do miejskich przedszkoli odbywa się poprzez link: https://nabor.pcss.pl/pulawy

1.03.2024 r- 29.03.2024 r. -złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

(wnioski do pobrania w zakładce dokumenty od 01.03.2024 r., do wniosku proszę dołączyć oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - w razie potrzeby, oświadczenie o rodzinie wielodzietnej - w razie potrzeby, oświadczenie dotyczące pracy lub studiów rodziców oraz placówki, do której uczęszcza dziecko w czasie rekrutacji - wypełniają wszyscy składający wniosek)

2.04.2024 r.-5.04.2024 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

8.04.2024 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

9.04.2024 r.- 19.04.2024 r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w formie pisemnego oświadczenia.

22.04.2024 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

8.05.2024 r.- 17.05.2024 r.- złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

20.05.2024 r.-22.05.2024 r.-weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

23.05.2024 r.-podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

24.05.2024 r-31.05.2024 r. -potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w formie pisemnego oświadczenia.

3.06.2024 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Miejskie

Przedszkole nr 14 w Puławach

Powrót na początek strony