Uroczystość z okazji XXVII rocznicy nadania imienia Czesława Janczarskiego Miejskiemu Przedszkolu nr 14

Przedszkole-14-logo.jpg

17. 05. 2024 r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu XXVII rocznicę nadania placówce imienia Czesława Janczarskiego. Uroczystość ta jak co roku wiąże się z przeglądem literacko - plastycznym, do którego zapraszani są przedstawiciele Miejskich Przedszkoli, Rady Rodziców, Młodzieżowego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej oraz Urzędu Miasta Puławy. W części literackiej wzięły udział nauczycielki z Miejskich Przedszkoli, natomiast w części plastycznej - dzieci. Przegląd pod hasłem "Miś Uszatek- podróżnikiem" - przeniósł nas do krajów Europy, poznaliśmy charakterystyczne zabytki, lokalne produkty, dowiedzieliśmy się czym Miś Uszatek podróżował, co zobaczył, za czym tęsknił, mogliśmy podziwiać charakterystyczne stroje z danego państwa, w które byli przebrani uczestnicy.  Gratulujemy zarówno paniom, jak i dzieciom  zaangażowania, inwencji twórczej i plastycznej, a wszystkie prace znajdą się w kolejnej już publikacji. Zapraszamy za rok!!!

Miejskie

Przedszkole nr 14 w Puławach

Powrót na początek strony