"RAZEM POMAGAMY INNYM" - UDZIAŁ W PUŁAWSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNYM

LOGO2.jpg

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt jest skierowany do dzieci z Miejskich Przedszkoli w Puławach.

Zakłada wizyty w poszczególnych placówkach przez przedstawicieli Stowarzyszenia „Życie
z chorobą nie musi być smutne” im. Karoli Majewskiej i edukację poprzez czytanie dzieciom bajek i rozmowę z nimi o różnych pozytywnych i negatywnych uczuciach. W rozmowach przedstawiciel Stowarzyszenia poruszy także temat sytuacji dzieci chorych i przebywających w szpitalach.

Wizyta w jednym oddziale przedszkolnym ma trwać od 15-stu do 30-stu minut w zależności od wieku dzieci.

Edukacja dzieci odbywać się będzie poprzez atrakcyjną dla nich formę czytania bajek i rozmowy o tych treściach.

Efektem wizyty przedstawiciela Stowarzyszenia w danym przedszkolu będzie laurka/praca plastyczna, którą dzieci w kolejnych dniach wykonają z nauczycielkami, a prace trafią do chorych dzieci przebywających w szpitalu w Puławach.

 

CELE PROJEKTU:

  1. Upowszechnianie wiedzy o sytuacji niepełnosprawnych i przewlekle chorych

pacjentów szpitali dziecięcych.

  1. Kształtowanie postaw społecznych i wprowadzenie dzieci w świat wartości

w tym ofiarności, współpracy, solidarności, odpowiedzialności, szacunku i empatii.

  1. Aktywizowanie dzieci w pomaganie potrzebującym, promowanie idei dobroczynności.
  2. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby chorych rówieśników.
  3. Integrowanie grupy przedszkolnej.
  4. Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność i innowacyjność.

 

 

TREŚCI EDUKACYJNE ZAWARTE W BAJCE

Podstawą pracy z dziećmi będzie książka pt. „Basia. Wielka księga o uczuciach”, autorstwa Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak.

W książce, w przystępnej dla dzieci w wieku przedszkolnym formie, przedstawione są różnorodne uczucia, zarówno pozytywne jak: empatia, współczucie, wybaczenie, nadzieja, wdzięczność oraz negatywne, czyli złość, zawiść czy nielubienie.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

  1. Udział w interesującym spotkaniu i poznanie nowych pojęć.
  2. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Życie z chorobą nie musi być smutne” im. Karoli Majewskiej w celu wsparcia działalności charytatywnej i uwrażliwiania dzieci na potrzeby innych.
  3. Dyplom udziału w projekcie dla danej placówki.
  4. Drobne nagrody – niespodzianki.

 

TERMIN REALIZACJI:

Projekt będzie realizowany od lutego do czerwca 2023 roku. Finał projektu zaplanowano w Dniu Dziecka, gdy prace plastyczne przedszkolaków trafią do dzieci w szpitalach.

 

LOGO1..jpg              LOGO1..jpg              LOGO3..jpg

Miejskie

Przedszkole nr 14 w Puławach

Powrót na początek strony