INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rodzic z dzieckiem

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że od dnia 11.11.2021r. zmienia się konto główne przedzkola.

nowy rachunek bankowy: BANK PEKAO BP

15 1020 3219 0000 9602 0168 4760

Miejskie

Przedszkole nr 14 w Puławach

Powrót na początek strony